De 7 pijlers van het GO

Mondigheid

“Het is van het grootste belang dat kinderen van jongs af aan hun eigen ideeën en standpunten helder leren verwoorden en verdedigen, zodat ze kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen.”

Intellectuele nieuwsgierigheid

“Kinderen zijn van nature leergierig. De scholen van het Gemeenschapsonderwijs stimuleren die intellectuele nieuwsgierigheid en reiken de middelen en vaardigheden aan voor een vol en boeiend leven.”

Bewogenheid

“De samenleving heeft geen behoefte aan onverschillige bollebozen, maar aan mensen met een hart voor anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids – en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt in het Gemeenschapsonderwijs de volle aandacht.”

Rechtvaardigheid

“Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de basis van elke vorm van solidariteit. Het Gemeenschapsonderwijs leert kinderen en jongeren oog hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke ongelijkheden en scherpt hun zin voor sociale rechtvaardigheid aan.”

Gelijkwaardigheid

“Het Gemeenschapsonderwijs gaat er niet alleen vanuit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar streeft er ook naar om elke discriminatie in de praktijk uit te sluiten. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een ideaal dat in onze maatschappij nog steeds niet is gerealiseerd, is in de scholen van het Gemeenschapsonderwijs dan ook een feit. Jongens en meisjes krijgen er dezelfde kansen en kunnen zich zonder uitzondering inschrijven voor om even welke opleiding.”

Openheid

“Door het pluralistisch karakter van het Gemeenschapsonderwijs leren kinderen en jongeren beter omgaan met andere meningen en overtuigingen en worden vooroordelen in de kiem gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen en culturen zijn, zeker met het oog op de toekomst, van essentieel belang.”

Zelfstandigheid

“De scholen van het Gemeenschapsonderwijs vormen geen meelopers, maar jonge mensen met pit en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Kinderen en jongeren zelfstandig leren denken en beslissingen nemen, is een uitdaging die een totale inzet vergt. Het Gemeenschapsonderwijs schrikt er niet voor terug.