Leervoorsprong

LEERVOORSPRONG VISIE EN WERKING IN EEN NOTENDOP…

 

Elke leerling verdient de maximaal mogelijke begeleiding tijdens zijn of haar loopbaan in de lagere school. Als school is het belangrijk oog te hebben voor de grote diversiteit van talenten en mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Helaas vallen hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met leervoorsprong nog te vaak buiten het vangnet van de zorgwerking van de school. Ofwel presteren deze leerlingen zo goed dat we er al snel van uit gaan dat alles dan wel in orde zal zijn; ofwel presteren ze onder hun kunnen maar blijven ze toch netjes onder de radar en gaan we er vanuit dat het om een modale leerling gaat. Of een bijkomende problematiek camoufleert de bijzondere capaciteiten, denk maar aan ADHD, ASS,…

Net daar wil basisschool De Groeiboom het verschil maken. Binnen onze zorgverbreding heeft ons team een specifieke werking voor  hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met leervoorsprong uitgewerkt. Hierbij gaan we ‘samen’ aan de slag, het schoolteam, de leerling, de ouder en eventueel de externe partners. Ons doel is om de leerling  cognitief boeiende uitdagingen aan te bieden waarbij we streven naar een emotioneel welkbevinden in balans. Het ‘zich goed voelen’ is ons uitgangspunt, de rest volgt gegarandeerd!

 

Hoe doen we dit praktisch?

Binnen ons schoolteam reserveren we een aantal uren bij verschillende teamleden die specifiek aan de slag gaan met de leerlingen met leervoorsprong. Alles vertrekt natuurlijk vanuit de aangepaste werking binnen de klas waar de klasleerkracht en de leermethodes al voldoende leerdifferentiatie bieden. Het is belangrijk dat leerlingen in de eerste plaats een klasgroep hebben waar ze zich goed voelen en ‘erbij’ horen. In de bijkomende pluswerking proberen we buiten de lijntjes van de gekende leergebieden te kleuren. Hierbij gaan we yoga en relaxatie aanbieden, schaken, lego mindstorms en programmeren, muzische projecten en projecten waarin de ontwikkeling van eigen talenten centraal staat. Daarnaast is een leertraject op maat een bijkomende tool die we kunnen hanteren.

Ook in de kleuterafdeling is onze pluswerking geïntegreerd. Hier gaat het schoolteam signalen van leervoorsprong bij leerlingen detecteren. Aansluitend volgt een extra ondersteunde leerkracht de pluswerking op.

 

Het werk is nooit af…

‘De uniforme aanpak’ voor leerlingen met leervoorsprong bestaat niet. Wat bij het ene kind werkt zal voor het andere kind niet werken. Daarom is nauw samenwerken tussen alle betrokken partners essentieel. Het werk is nooit af, want vaak zal er steeds opnieuw gezocht moeten worden naar een nieuwe aanpak. Tijdens een schooltraject zal voortdurende bijsturing dus nodig zijn. Ook wij weten dat ouders van leerlingen met leervoorsprong vaak een luisterend oor nodig hebben. Want vaak is men op zoek naar erkenning van het probleem. Het volledig schoolteam is hierom dagelijks bereikbaar, naast de formele contactmomenten is er dagelijks mogelijkheid tot informele contactmomenten met de ouders.

Gerichte differentiatie binnen de klas en individuele leertrajecten klas overstijgend

Relaxatieactiviteiten en yoga

Schaken tijdens vaste momenten alsook via projectmomenten

Lego Mindstorms projecten gericht op ‘leren leren’, mechanica, robotica en programmeren.

Ontwikkeling eigen talenten via het project ‘Mijn-talenten-eiland’.

 

Onze werking kwam tot stand onder deskundige begeleiding van Tania Gevaert.

www.samenslimmergroeien.be

www.onderpresteren.be