Oudercontact

Wij stellen het ten zeerste op prijs met alle ouders goede contacten te hebben. Ouders die de directie wensen te spreken zijn steeds welkom op school, tijdens en na de lesuren. Ook de leerkrachten zijn steeds bereid u alle gewenste informatie te verstrekken over uw kinderen of om eventuele problemen te bespreken.

Alle kleuters krijgen een speciaal schriftje (heen- en weerschriftje), waarin de mededelingen worden meegegeven naar huis. Per kleuter wordt het schriftje in een afzonderlijk kaftje te bescherming geborgen.

De leerlingen van de lagere afdeling beschikken over een agenda en een speciale ‘info-kaft’ , waarin de meegegeven mededelingen worden bewaard.

Op regelmatige tijdstippen gedurende het schooljaar worden contactavonden ingericht waarop de vorderingen van uw kind zullen besproken worden.


Correcte data oudercontacten en info-avonden vindt u terug op de jaarplanning.