Schoolraad

De schoolraad is opnieuw gestart in 2005 en bestaat uit:

  • 3 rechtstreeks verkozen ouders
  • 2 gecoöpteerde ouders
  • 3 personeelsleden directie

Huidige samenstelling van de schoolraad

 

Rechtsreeks verkozen ouders:

Mevr. Daphne Vanhoutte 

Mevr. An Osaer

Dhr. Jan Ameel

Gecoöpteerde leden:

Mevr. Céline Parrein

Dhr. Mathias Eischen

Leden van het schoolteam:

Mevr. Peggy Devos

Mevr. Agatha Parrein

Mevr. Cécile Piette