Oudervereniging

Onze school beschikt over een oudervereniging. Deze vergadert een aantal maal per jaar. Zij organiseert een aantal activiteiten en ondersteunt activiteiten georganiseerd door de school.

De ouderwerkgroep helpt waar nodig bij het uitvoeren van taakjes. Bijvoorbeeld het klaarmaken van Klaas en Paaschocolade voor onze leerlingen. 

Elke vrijdagmorgen organiseert de school een ouderkoffiehoek. Alle ouders die dit wensen zijn welkom voor een kopje koffie en een babbel.

Zo proberen wij de band tussen ouders en school extra te verstevigen.

Alle ouders die wensen kunnen actief lid worden van de oudervereniging. Het volstaat ons uw naam op te geven en u wordt persoonlijk uitgenodigd op de eerstkomende vergadering.

Onze ouderwerkgroep aan de slag: alle leerboeken en leesboeken worden geplastificeerd om hen zo een durrzaam leven te geven. Daarnaast is het ouderteam ook aan de slag met stof en naaimachine. Het doel is capes te maken voor het afscheidsfeest van onze leerlingen uit het zesde leerjaar. 29/5/2015

Ook dit jaar organiseert de oudervereniging haar spaghettiavond en kinderdisco. Te opbrengst is ten voordele van de schoolwerking. Uniek dit jaar is dat er deze zelfde avond ook een actie zal zijn ten voordele van de Vrienden van het Go!


Onze oudervereniging schenkt duurzaam speelgoed aan onze voor- en naschoolse opvang:

MET OUDERVERENIGING IN DE KRANT:

Kleur op de speelplaats in BS De Groeiboom

De oudervereniging van BS De Groeiboom uit de Serruyslaan in Oostende werkte een project uit om hun speelplaats te kleuren.

Er werd een schilderwedstrijd met als thema ‘groen’ gehouden en na een succesvolle vernissage werden de winnaars per klas gekozen.

De laureaten mochten, met behulp van de werkman, hun schilderij overschilderen op grote panelen.

Op de foto is het eerste werk te zien en deze is ondertussen al te bewonderen aan de muren van de speelplaats.

Ook is de eerste bloembak al klaar zodat elke klas kan experimenteren met planten en  in de toekomst worden nog diverse spelvormen op de grond aangebracht.

Op de foto prijken de winnaars, enkele leden van de oudervereniging en de nieuwe directeur , Nicolas Vanhaverbeke