Opvangdienst

Onze school beschikt over een eigen voor- en naschoolse opvang. In de opvangdienst kan gestudeerd (oudere leerlingen) en/of gespeeld (kleinsten) worden in voor beiden afzonderlijke lokalen. Als het weer het toelaat, kan er eveneens buiten gespeeld worden, op een volledig afgesloten speelplaats. Er is een prijsreductie vanaf het 2de kind van het gezin.

Openingsuren opvangdienst:

Voorschools: van 07u00 tot 08u25
Naschools: van 15u45 tot 18u op woensdag van 12u15 tot 18u

We verwijzen u graag door naar de dienst buitenschoolse kinderopvang (BKO) van de stad Oostende indien u vroeger dan 7u of later dan 18u nood hebt aan opvang.

https://www.oostende.be/bko

Coronamaatregelen:

Om de opvangdienst van de school te kunnen waarborgen vragen wij om enkel deze dienst te gebruiken indien u zelf geen oplossing heeft. Zo kunnen we een te grote drukte in de schoolopvang vermijden. Voor de voor- en naschoolse opvang is vanaf heden reserveren via de website verplicht en niet vrijblijvend. Wij vragen u deze maatregel consequent te volgen. Gebruik hiervoor volgend email adres opvang@degroeiboom.be

Belangrijke afspraken

  • Reservatie is verplicht
  • Leerlingen die vóór 08u25 op school aanwezig zijn, moeten naar de opvangdienst.
  • Leerlingen die na 15u45 nog op school aanwezig zijn, moeten naar de opvangdienst.
  • Leerlingen die met het openbaar vervoer komen, kunnen ’s morgens gratis in de opvang blijven

Contact tijdens de schooluren

Tijdens de opvangdienst kan u de aanwezige verantwoordelijke contacteren op volgend nummer:

0498/ 936959 –  Mogen wij u vragen dit nummer enkel te gebruiken in geval van nood.