Opvangdienst

Onze school beschikt over een eigen voor- en naschoolse opvang. In de opvangdienst kan gestudeerd (oudere leerlingen) en/of gespeeld (kleinsten) worden in voor beiden afzonderlijke lokalen. Als het weer het toelaat, kan er eveneens buiten gespeeld worden, op een volledig afgesloten speelplaats. Er is een prijsreductie vanaf het 2de kind van het gezin.

Openingsuren opvangdienst:

Voorschools: van 07u00 tot 08u25
Naschools: van 15u45 tot 19u

Nu ook op woensdagnamiddag open tot 17u30 en mits reservatie tot 19u

RESERVEREN kan door een mail te sturen naar opvang@degroeiboom.be

Belangrijke afspraken

  • Reservatie is verplicht van 07u00 tot 07u30 en van 17u30 tot 19u.
  • Deze reservatie dient een week vooraf plaats te vinden.
  • De reservatie kan enkel geannuleerd worden mits goedkeuring van de directie.
  • Leerlingen die vóór 08u25 op school aanwezig zijn, moeten naar de opvangdienst.
  • Leerlingen die na 15u45 nog op school aanwezig zijn, moeten naar de opvangdienst.
  • Leerlingen die met het openbaar vervoer komen, kunnen 's morgens gratis in de opvang blijven

Contact tijdens de schooluren

Tijdens de opvangdienst kan u de aanwezige verantwoordelijke contacteren op volgend nummer:

0498/ 936959 –  Mogen wij u vragen dit nummer enkel te gebruiken in geval van nood.