Historiek

Onze school is ontstaan met de fusie op 1 juli 1975 van de 6e voorbereidende klassen van het Koninklijk Atheneum I met de voorbereidende lagere afdeling van het Koninklijk Lyceum.

In 1972 werd op de gronden van de oude “sprotfabriek” een nieuwe school gezet zodat ongeveer de helft van de leerlingen een plaats vond in de nieuwe gebouwen, die in 1975 de naam “RLS II” (later Vogelzang) kreeg. De kleuterklassen in het gebouw van het Lyceum behoorden toe aan de Stad Oostende. Doch de nieuwe vestigingsplaats Vogelzang mocht een eigen kleutertuin oprichten, zodat de school aldaar zeer vlug te klein werd en bijgebouwen moesten worden geplaatst.

Bij de afsplitsing van onze school werd “Vogelzang” zelfstandig en kon Mv. Brunet als eerste kiezen welke school ze onder haar leiding zou nemen. Haar keuze viel op “Vogelzang” en de “Lagere School – Centrum” kreeg de vroegere hoofdonderwijzer van het K.A. I namelijk Dhr. O. Verplancke als directeur.

De beide instellingen konden voor het personeelskader en de klasbepaling wel genieten van gunstige fusienormen, die 10 jaar later werden afgeschaft.

Toen begon de periode “minder geboorten” een rol te spelen. Daar onze school geen kleuterklassen had en er geen mocht oprichten, omdat er reeds stadskleuterklassen in onze gebouwen waren werd het een moeilijke periode om genoeg leerlingen te rekruteren voor het 1ste leerjaar. Dit was het begin van de “omgekeerde piramide”. De meestbevolkte klassen waren immers de 6e en 5e klassen.

Vanaf 09.03.’79 tot 01.12.’84 fungeerde Mw. S. Dieusaert als directeur. Voor de tijdelijke vervangingen van de directie fungeerde steeds Dhr. J. Schreurs, onderwijzer van L6A.

Op 01.01.1986 werd Dhr. J. De Cloedt, aangesteld en op 01.09.1986 werd een kleuterafdeling opgericht; onze school werd een “Rijksbasisschool”.

Op 01.01.1989 werd het Rijksonderwijs overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap; vanaf deze datum heet onze school “Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Oostende -Centrum”.

Vanaf 04.07.1991 behoort de basisschool Oostende-Centrum samen met de basisschool Middelkerke, de middenschool Oostende-Centrum, het K.A. I en het K.A. II tot de Lokale Schoolraad nr. 280 van de ARGO.

In 2008 kreeg basisschool centrum een nieuwe naam, namelijk basisschool GO! De Groeiboom, na volledige renovatie van de gebouwen van het voormalig Lyceum verhuisde de middenschool en werd het gebouw enkel nog gebruikt door de basisschool.

Begin 2000 werden de scholengroepen opgericht. Aanvankelijk kreeg onze scholengroep de naam scholengroep aan zee. In 2017  kreeg onze scholengroep een nieuwe naam: scholengroep STROOM.sterke scholen.

Onze basisschool bestaat in haar huidige vorm uit een kleuterafdeling en een lagere afdeling. Daarnaast is het kinderdagverblijf ’t Groeiboompje tevens bij ons gehuisvest en biedt 14 opvangplaatsen.