Welkom in het ouderhoekje!

Welkom!

– > in het ouderhoekje (in de hall)

-> elke vrijdag van 8u30 tot 9u15

-> informatie, een babbel, een tasje koffie of thee

-> ontmoet andere ouders en onze brugfiguur

Tot dan!

Onderwijscheques

Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten kunt betalen. Het stadsbestuur wil met deze cheques gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug geven.

 

Hoe werkt het?

Je betaalt 4 euro en je krijgt een onderwijscheque met een waarde van 20 euro.

 

Waar en wanneer kan je ze kopen?

Van 16 augustus 2017 tot en met 31 mei 2018 in De Wegwijzer – Open Huis voor onderwijs en vrije tijd, Huis van het Kind, Edith Cavellstraat 54-56 bus 4, 8400 Oostende.

 

Wie kan ze kopen?

Je moet aan deze drie voorwaarden voldoen:

1 Je bent een ouder met kinderen en je woont in Oostende.

2 De kinderen gaan naar school in Oostende (uitzondering: omwille van het onderwijstype gaan de kinderen naar een school van het buitengewoon basis- of secundair onderwijs buiten Oostende).

3 Je hebt een laag inkomen.

 

Welke documenten moet je meebrengen?

Breng je aanslagbiljet voor de personenbelasting (inkomsten 2015-aanslagjaar 2016) mee.

OF

– een ander bewijs van je inkomen bv. attest leefloon, schuldbemiddeling, budgetbeheer…

 

 

Hoeveel kan je er kopen?

KLEUTERONDERWIJS

1 cheque + 2 cheques voor maaltijden

LAGER ONDERWIJS

2 cheques + 2 cheques voor maaltijden

SECUNDAIR ONDERWIJS

1ste graad SO/1ste oriëntatiejaar BuSO/cursisten TKO/deeltijds beroepsonderwijs: 4 cheques

2de graad SO/vanaf tweede jaar BuSO: 5 cheques

3de graad: 6 cheques

zevende jaar/Se-n-Se/ HBO verpleegkunde: 7 cheques

 

Welke schoolkosten kan je hiermee betalen?

– schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden.

– sportdagen binnen de schooltijden.

– verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal.

– zwemspullen en turnmateriaal van de school.

– maaltijden en drankjes (dit kan alleen in de kleuter- en lagere school).

 

Niet vergeten!

– Informeer vooraf in de school naar wat je wel of niet kan betalen met de cheques.

– Heb je nog cheques over van vorig schooljaar? Je mag ze gebruiken tot aan de herfstvakantie.

– Breng cash geld mee om in De Wegwijzer te betalen, er is geen betaalautomaat.

– Geef je cheques meteen af bij het secretariaat van de school.

 

Meer Info of onderwijscheques kopen?

De Wegwijzer werkt op afspraak. Maak telefonisch een afspraak op het nummer 050 59 20 16.

 

De Wegwijzer – Open Huis voor onderwijs en vrije tijd

Huis van het Kind, 2de verdieping

Edith Cavellstraat 54-56, bus 4

8400 Oostende

E dewegwijzer@oostende.be

 

Vraag uw schooltoelage aan!

Beste ouders,

Dacht u er al aan uw schooltoelage aan te vragen?

Voor een kleuter bedraagt deze schooltoelage 94,98 euro.

Voor een leerling van het lager onderwijs bedraagt dit tussen 106,86 en 160,28 euro.

 

Je kan uw aanvraag indienen via:

– een papieren versie (te verkrijgen op het secretariaat of bij brugfiguur Siska)

– www.studietoelagen.be

– De Wegwijzer – Open huis voor onderwijs en vrije tijd, Edith Cavellstraat 54-56, 2de verdiep. Maak telefonisch een afspraak op 059 59 20 16.

– de brugfiguur op school. Maak een afspraak en breng je identiteitskaart (+ pincode) en bankrekeningnummer mee.

 

Nog vragen? Spreek brugfiguur Siska aan!

Tel: 0485/67 70 68

 

 

De brugfiguur is er voor jou!

Wens je informatie over allerhande thema’s zoals buitenschoolse kinderactiviteiten, financiële tegemoetkomingen, onderwijscheques, sportkans, opvoeding,…

Wens je een luisterend oor of in vertrouwen te praten…

Wens je hulp bij het invullen van schoolformulieren…

…dan is de brugfiguur er voor jou!

 

maandag dinsdag donderdag vrijdag
voormiddag aanwezig! aanwezig!
namiddag aanwezig! aanwezig! (om

de 2 weken)

Je kan mij vinden aan één van de schoolpoorten of in het ouderlokaal in de inkomhal (tegenover het secretariaat).

 

Tot binnenkort,

Siska

tel: 0485/67 70 68

mail: siska.dhaene@oostende.be