Wiskunde: file een dagelijks probleem.

Tijdens de les wiskunde moesten de leerlingen berekenen hoeveel auto’s er stilstaan op een weg van 1 km. Rekening houdend met de ruimte tussen de auto’s. Ook werd hetzelfde proces opnieuw uitgevoerd, maar nu met stapvoets rijdend verkeer.

Dit deden ze aan de hand van rietjes en een meterstok.

Nadien werd dit herleid naar andere afstanden en meerdere rijstroken.

wiskunde file

 

 

Uitstap Walraversijde

In de middeleeuwen was Walraversijde een relatief welvarend vissersdorpje langs de Belgische kust. Het lag net buiten het huidige Raversijde, een gehucht in Oostende. Op het Provinciaal Domein Raversijde werden vier van de dertigtal teruggevonden vissershuisjes gereconstrueerd. De bouw van de huizen steunt volledig op de resultaten van jarenlang archeologisch onderzoek. Bij het heropzetten van de huizen werden alleen de oorspronkelijke bakstenen gebruikt die tijdens de opgravingen werden gevonden. De inrichting van de huizen gebeurde aan de hand van perfecte replica’s van archeologische vondsten en werd geïnspireerd door afbeeldingen op schilderijen en manuscripten uit die tijd. Toch zijn de woningen niet identiek. Bewoners van verschillende pluimage komen aan bod. Zo kregen de leerlingen het huis te zien van de reder, de meest luxueuze woonst. Ze mochten ook binnenkijken bij de vissersweduwe en de visroker. Het vierde pand is een voorstelling van een visrokerij en bakkerij. Met behulp van een audiofoon werden de leerlingen als het ware door de oorspronkelijke bewoners door de huisjes geleid. Het bezoek werd afgerond met een rondleiding in het interactief museum, waar ze verschillende opgegraven voorwerpen konden bewonderen.

Uitstap Walraversijde