Wiskunde: meetcircuit

Tijdens deze wiskundeles moesten de leerlingen allerlei proeven uitvoeren waarbij er gemeten werd met verschillende instrumenten. De leerlingen werden in groepjes verdeeld:

  • lengte
  • inhoud
  • gewicht

Wiskundeles : file

Tijdens de les wiskunde moesten de leerlingen berekenen hoeveel auto’s er stilstaan op een weg van 1 km. Rekening houdend met de ruimte tussen de auto’s. Ook werd hetzelfde proces opnieuw uitgevoerd, maar nu met stapvoets rijdend verkeer.

Dit deden ze aan de hand van rietjes en een meterstok.

Nadien werd dit herleid naar andere afstanden en meerdere rijstroken.