Start na de paasvakantie

Vandaag de laatste dag paasvakantie!

Vanaf morgen starten we met nieuwe leerstof via pre-teaching. Op de klasblogs van de kleuterjuffen komen dagelijks korte lesjes / opdrachtjes.
Op de blogs van de lagere afdeling vindt u vanaf maandag een weekrooster. Ook hier zult u de instructiefilmpjes van de leerkrachten terugvinden.
Feedback vinden de leerkrachten fijn. Stuur ze gerust een mail.

Er is opnieuw noodopvang op school. Deze wordt geregeld zoals voor de paasvakantie.

Let wel! Leerlingen die naar de noodopvang komen brengen hun schriften / boeken mee. Indien mogelijk ook een laptop of tablet met koptelefoon. De school stelt er enkele ter beschikking, maar misschien niet voldoende voor iedereen. We voorzien een stille ruimte zodat ook deze leerlingen de aangeboden leerstof kunnen verwerken.

Dan wens ik iedereen een gezonde en leerrijke start maandag.
Mvg, de directeur

Omgaan met de sociaal emotionele gevolgen van deze Coronatijd met kinderen

donderdag 9/04/2020 9u05

Beste ouders

het boekje hieronder kan jullie thuis helpen om samen met de kinderen deze moeilijke coronatijd te bespreken.

We willen iedereen nog eens veel moed wensen.We beseffen allemaal dat het voor velen een moeilijke tijd is.

Samen komen we er door! Het schoolteam wenst jullie alvast veel moed en zendt je vele lieve groeten!

Je_Knappe_Corona_Boekje_algemene_versie

Ophalen boeken na de Paasvakantie en regeling lessen

Woensdag 1 april 2020   14u14

Beste ouders,

Omdat het hoogst waarschijnlijk is dat na de paasvakantie de school  nog niet zal opengaan, wil het schoolteam zich reeds voorbereiden hoe we verder les kunnen geven aan de leerlingen.

Daarom organiseren wij twee ophaalmomenten voor boeken en schoolmateriaal.

Vrijdag 3 april 2020

Van 9u tot 12u voor 4de, 5de en 6de leerjaar

Van 13u tot 15u voor 1ste, 2de en 3de leerjaar.

Maandag 20 april 2020

Van 9u tot 12u voor 1ste, 2de en 3de leerjaar

Van 13u tot 15u voor 4de, 3de en 6de leerjaar.

Tijdens de ophaalmomenten zullen de klassen open zijn, er wordt gevraagd om één per één de klas binnen te gaan en rekening te houden met de ‘social distance’ verplichtingen. Indien mogelijk komen leerling alleen binnen.

De leerkrachten hebben de materialen die je nodig hebt op je bank klaargelegd!

De school kom je binnen via de Hendrik Serruyslaan 28, deze deur zal open zijn.

Waarom een ophaalmoment:

Zo kunnen leerlingen in hun eigen werkschrift werken en dienen de ouders geen extra blaadjes af te drukken.

Hoe en wat dient de leerling te maken:

Op elke klasblog zal een weekplanning staan en daarin zal staan welke oefeningen in welk werkboek er dienen gemaakt te worden

Ik begrijp niet wat ik moet doen:

De leerkrachten zullen korte instructiefilmpjes posten op de blogs, ook kan je steeds de juf of meester mailen, hun email adres vind je ook op de klasblog.

Ik kan niet tijdens de ophaalmomenten komen om de boeken op te halen

Stuur een mailtje naar info@degroeiboom.be , we organiseren een apart ophaalmoment.

Wat als de school wel opengaat op 19 april 2020

Dan breng je alles terug mee naar school en, starten we natuurlijk in de klas.

Wat dienen de leerlingen van de kleuterafdeling te doen?

Voorlopig zullen we extra activiteiten posten op de klasblogs. Indien nodig zal er voor de kleuterafdeling een bijkomend afhaalmoment georganiseerd worden.

Met vriendelijke groet

Het schoolteam

Nieuws voor de ouders

Maandag 30/03/2020  9u00

BESTE OUDERS

Graag informeren wij over volgende zaken:

  1. Noodopvang: Tijdens de paasvakantie dient u zich voor de noodopvang te wenden tot de dienst BKO van de stad Oostende. U dient te reserveren via de website BKO www.oostende.be/bko.Indien u nog andere vragen heeft kan u zich wenden tot onze brugfiguur juf Siska Dhaene via email siska.dhaene@oostende.be

  2. Digitaal leren thuisMocht u problemen ondervinden wanneer u kinderen thuis digitaal aan de slag moeten laat ons dit weten. Dit kan via het email van de klasleerkrachten (zie klasblogs) of via juf Siska Dhaene onze brugfiguur of onze zorgcoördinator juf Charlotte Marchant (charlotte.marchant@degroeiboom.be). Het gaat om volgende problemen: wij hebben geen internet, geen laptop of tablet, ik zelf ben als ouder niet ICT vaardig genoeg,…

  3.  Hervatten lessenMomenteel heeft de regering de lessen opgeschort tot aan het einde van de paasvakantie. Indien deze regeling nog verlengd wordt dan zal de school u laten weten hoe we het lesgeven van op afstand verder aanpakken. Momenteel is het schoolteam aan het bekijken welke leerstof er kan aangeboden worden. we zullen dit ook communiceren via de website en onze Facebook pagina.

  4. Koekenverkoop: Via de website kan u nog steeds u verkoop van koekjes doorgeven, we nemen dan persoonlijk met u contact op.

  5. Kipfestijn: Het kipfestijn werd voorlopig geannuleerd, ouders die reeds kaartjes kochten zullen hun geld terug krijgen.

OEFENEN THUIS

maandag 16-3-2020 9u14

 

Op de klasblogs zullen de leerkrachten van de lagere afdeling materialen klaarzetten om thuis te oefenen.

Elke leerkracht kan je bereiken per mail (voornaam.familienaam@degroeiboom.be) (alles aan elkaar geschreven kleine letters! zie website team voor de namen)

Wat kan doen ik met mijn kleuter thuis doen?

Zorg voor een afwisselend aanbod van spel- en speelmateriaal. Bied niet alles in één keer aan. Dit gaat snel vervelen.

De TV- zenders bieden heel wat educatieve programma’s aan. Zorg indien mogelijk voor een dagplanning die je samen met je kind bespreekt.

Voorlezen is steeds een aanrader en stimuleert de taalontwikkeling. Geen boek, vertel een verhaaltje, zo oefenen je luistervaardigheden.

 

Update jaarplanning

Maandag 30-3-2020 8u30

 

BESTE OUDERS

 

graag informeren wij u over volgende zaken:

1. Noodopvang.

Noodopvang tijdens de paasvakantie: hiervoor kan u zich wenden tot de BKO stad Oostende of bij u lokaal bestuur.

Onze school voorziet dus zelf geen noodopvang. Voor meer info kan u terecht bij juf Siska onze brugfiguur (siska.dhaene@oostende .be) of rechtstreeks bij de BKO (www.oostende.be/bko). U dient deze opvang te reserveren!

2. Digitaal aan de slag thuis.

Mocht u problemen ervaren wanneer u kinderen thuis digitaal oefeningen wil maken laat ons dit dan weten. Problemen kunnen zijn, wij hebben geen internet, geen laptop of I-pad, ik ben als ouder zelf niet ICT vaardig genoeg om mijn kind te begeleiden …

U kan hiervoor tevens contact opnemen met onze brugfiguur Siska Dhaene (siska.dhaene@oostende.be of via het email adres van de leerkrachten (zie klasblogs op de website)

3. Wat na de paasvakantie?

Voorlopig lopen de maatregelen van de regering tot aan het einde van de paasvakantie. Indien deze worden verlengd tot na de paasvakantie dan zal de school u laten weten hoe we het lesgeven verder zullen organiseren. We zullen dit via de website en facebook communiceren!

Alsook hoe dit praktisch zal verlopen. Ouders die hun email adres nog niet doorgaven aan de school of op een nieuwe telefoonnummer beschikbaar zijn kunnen dit doorgeven via info@degroeiboom.be.

 

maandag 16-3-2020  9u04

BESTE OUDERS,

 

zoals reeds gemeld zijn alle schoolse activiteiten afgelast:

Er is geen oudercontact.

Er is geen opendeurdag.

Afhankelijk van de evolutie van de corona epidemie zullen wij later eventueel nieuwe data voorstellen.

Het kipfestijn van na paasvakantie zal afhangen van verdere berichtgeving van de overheid.

13 – 03 – 2020 15u50

Beste ouders,

de noodopvang zal plaats vinden in de school, dit werd zo net bevestigd door de ingenieurs!

13 – 03 -2020 13u59

Beste ouders hieronder de richtlijnen van de scholengroep betreffende het corona virus.

  1. Ouders die dit kunnen houden de leerlingen thuis.

  2. Er wordt enkel noodopvang voorzien, geen voor- en na-schoolse opvang of studie. (De dienst BKO Stad Oostende zal de voor- en naschoolse opvang verzorgen, meer richtlijnen volgen hierover), ouders kijken na of zij voldoen aan de voorwaarden voor noodopvang (zie brief).

  3. Er worden geen maaltijden verstrekt, leerlingen die naar de opvang komen hebben een lunchpakket mee.

  4. De school gaat open op 8u15 en sluit om 15u50.

Brief werking scholen van 13 maart 2020

TOEGANG GEBOUW EN NOODOPVANG

Beste ouders,

de noodopvang van 8u15 tot 15u50 zal kunnen doorgaan in de school ! Dit werd zo net door de ingenieurs bevestigd! Buitenschoolse opvang dient via de BKO te gebeuren, normaal zal de stad Oostende haar capaciteit aanpassen.

de directeur

BESTE OUDERS,

Betreft het corona virus: om 13u is er een vergadering met alle directieleden van de scholengroep over hoe de scholen de opvang zullen organiseren. Alle lessen zijn opgeschort tot aan de Paasvakantie.

Betreft de scheuren in het gebouw: we wachten vandaag een tweede studie van ingenieurs af. Na het ontvangen van het resultaat zullen wij hier onmiddellijk over communiceren.

de directeur