Nieuws voor de ouders

Maandag 30/03/2020  9u00

BESTE OUDERS

Graag informeren wij over volgende zaken:

  1. Noodopvang: Tijdens de paasvakantie dient u zich voor de noodopvang te wenden tot de dienst BKO van de stad Oostende. U dient te reserveren via de website BKO www.oostende.be/bko.Indien u nog andere vragen heeft kan u zich wenden tot onze brugfiguur juf Siska Dhaene via email siska.dhaene@oostende.be

  2. Digitaal leren thuisMocht u problemen ondervinden wanneer u kinderen thuis digitaal aan de slag moeten laat ons dit weten. Dit kan via het email van de klasleerkrachten (zie klasblogs) of via juf Siska Dhaene onze brugfiguur of onze zorgcoördinator juf Charlotte Marchant (charlotte.marchant@degroeiboom.be). Het gaat om volgende problemen: wij hebben geen internet, geen laptop of tablet, ik zelf ben als ouder niet ICT vaardig genoeg,…

  3.  Hervatten lessenMomenteel heeft de regering de lessen opgeschort tot aan het einde van de paasvakantie. Indien deze regeling nog verlengd wordt dan zal de school u laten weten hoe we het lesgeven van op afstand verder aanpakken. Momenteel is het schoolteam aan het bekijken welke leerstof er kan aangeboden worden. we zullen dit ook communiceren via de website en onze Facebook pagina.

  4. Koekenverkoop: Via de website kan u nog steeds u verkoop van koekjes doorgeven, we nemen dan persoonlijk met u contact op.

  5. Kipfestijn: Het kipfestijn werd voorlopig geannuleerd, ouders die reeds kaartjes kochten zullen hun geld terug krijgen.

Geplaatst in Schoolnieuws.