Bericht over opstart school

BESTE OUDER,

op zaterdag 9/5/2020 zal u 1 of meerdere berichten ontvangen via uw smartschool account.

Mogen wij vragen zeker uw berichten na te kijken.

Inschrijving noodopvang

Beste ouders.

 

Met de komende fases in de afbouwstrategie stijgt ook de vraag naar noodopvang.

Om op school alles in goede banen te leiden vragen wij u om vooraf in te schrijven via info@degroeiboom voor komende week (4 tot en met 8 mei).

 

De voorwaarden blijven dezelfde. U vindt hierover meer info via volgende link:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Opvang

 

Leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen worden niet toegelaten tot de opvang, zoals onder andere een loopneus, verkoudheid, hoesten of koorts. Mogen wij hier zeker in het belang van de veiligheid van het schoolpersoneel beroep doen op uw verantwoordelijkheid en burgerzin.

 

Voor- en naschoolse opvang bij de BKO reserveert u via https://www.oostende.be/bko

 

Met vriendelijke groet.

De directeur

Smartschool vanaf 4 mei

Beste ouder(s)

 

Vanaf 4 mei werkt onze school met het digitaal schoolplatform Smartschool. Dit platform werkt via de webbrowser en/of via een applicatie. Alle schriftelijke communicatie gebeurt vanaf dan via deze tool.

 

Via brief zult u voor elk kind van uw gezin de inloggegevens van 3 accounts krijgen.

  • Leerlingaccount (belangrijkst)
  • Co-account ouder 1
  • Co-account ouder 2

 

De brieven met inloggegevens ontvangt u in de brievenbus.

Met die brief komt ook een handleiding die u stapsgewijs kunt volgen.

 

Indien u vrijdag 1 mei nog niets hebt ontvangen, gelieve een mail te sturen naar info@degroeiboom en we helpen u verder.

Met vriendelijke groeten.

De directeur

Omgaan met de sociaal emotionele gevolgen van deze Coronatijd met kinderen

donderdag 9/04/2020 9u05

Beste ouders

het boekje hieronder kan jullie thuis helpen om samen met de kinderen deze moeilijke coronatijd te bespreken.

We willen iedereen nog eens veel moed wensen.We beseffen allemaal dat het voor velen een moeilijke tijd is.

Samen komen we er door! Het schoolteam wenst jullie alvast veel moed en zendt je vele lieve groeten!

Je_Knappe_Corona_Boekje_algemene_versie

Ophalen boeken na de Paasvakantie en regeling lessen

Woensdag 1 april 2020   14u14

Beste ouders,

Omdat het hoogst waarschijnlijk is dat na de paasvakantie de school  nog niet zal opengaan, wil het schoolteam zich reeds voorbereiden hoe we verder les kunnen geven aan de leerlingen.

Daarom organiseren wij twee ophaalmomenten voor boeken en schoolmateriaal.

Vrijdag 3 april 2020

Van 9u tot 12u voor 4de, 5de en 6de leerjaar

Van 13u tot 15u voor 1ste, 2de en 3de leerjaar.

Maandag 20 april 2020

Van 9u tot 12u voor 1ste, 2de en 3de leerjaar

Van 13u tot 15u voor 4de, 3de en 6de leerjaar.

Tijdens de ophaalmomenten zullen de klassen open zijn, er wordt gevraagd om één per één de klas binnen te gaan en rekening te houden met de ‘social distance’ verplichtingen. Indien mogelijk komen leerling alleen binnen.

De leerkrachten hebben de materialen die je nodig hebt op je bank klaargelegd!

De school kom je binnen via de Hendrik Serruyslaan 28, deze deur zal open zijn.

Waarom een ophaalmoment:

Zo kunnen leerlingen in hun eigen werkschrift werken en dienen de ouders geen extra blaadjes af te drukken.

Hoe en wat dient de leerling te maken:

Op elke klasblog zal een weekplanning staan en daarin zal staan welke oefeningen in welk werkboek er dienen gemaakt te worden

Ik begrijp niet wat ik moet doen:

De leerkrachten zullen korte instructiefilmpjes posten op de blogs, ook kan je steeds de juf of meester mailen, hun email adres vind je ook op de klasblog.

Ik kan niet tijdens de ophaalmomenten komen om de boeken op te halen

Stuur een mailtje naar info@degroeiboom.be , we organiseren een apart ophaalmoment.

Wat als de school wel opengaat op 19 april 2020

Dan breng je alles terug mee naar school en, starten we natuurlijk in de klas.

Wat dienen de leerlingen van de kleuterafdeling te doen?

Voorlopig zullen we extra activiteiten posten op de klasblogs. Indien nodig zal er voor de kleuterafdeling een bijkomend afhaalmoment georganiseerd worden.

Met vriendelijke groet

Het schoolteam

Nieuws voor de ouders

Maandag 30/03/2020  9u00

BESTE OUDERS

Graag informeren wij over volgende zaken:

  1. Noodopvang: Tijdens de paasvakantie dient u zich voor de noodopvang te wenden tot de dienst BKO van de stad Oostende. U dient te reserveren via de website BKO www.oostende.be/bko.Indien u nog andere vragen heeft kan u zich wenden tot onze brugfiguur juf Siska Dhaene via email siska.dhaene@oostende.be

  2. Digitaal leren thuisMocht u problemen ondervinden wanneer u kinderen thuis digitaal aan de slag moeten laat ons dit weten. Dit kan via het email van de klasleerkrachten (zie klasblogs) of via juf Siska Dhaene onze brugfiguur of onze zorgcoördinator juf Charlotte Marchant (charlotte.marchant@degroeiboom.be). Het gaat om volgende problemen: wij hebben geen internet, geen laptop of tablet, ik zelf ben als ouder niet ICT vaardig genoeg,…

  3.  Hervatten lessenMomenteel heeft de regering de lessen opgeschort tot aan het einde van de paasvakantie. Indien deze regeling nog verlengd wordt dan zal de school u laten weten hoe we het lesgeven van op afstand verder aanpakken. Momenteel is het schoolteam aan het bekijken welke leerstof er kan aangeboden worden. we zullen dit ook communiceren via de website en onze Facebook pagina.

  4. Koekenverkoop: Via de website kan u nog steeds u verkoop van koekjes doorgeven, we nemen dan persoonlijk met u contact op.

  5. Kipfestijn: Het kipfestijn werd voorlopig geannuleerd, ouders die reeds kaartjes kochten zullen hun geld terug krijgen.

OEFENEN THUIS

maandag 16-3-2020 9u14

 

Op de klasblogs zullen de leerkrachten van de lagere afdeling materialen klaarzetten om thuis te oefenen.

Elke leerkracht kan je bereiken per mail (voornaam.familienaam@degroeiboom.be) (alles aan elkaar geschreven kleine letters! zie website team voor de namen)

Wat kan doen ik met mijn kleuter thuis doen?

Zorg voor een afwisselend aanbod van spel- en speelmateriaal. Bied niet alles in één keer aan. Dit gaat snel vervelen.

De TV- zenders bieden heel wat educatieve programma’s aan. Zorg indien mogelijk voor een dagplanning die je samen met je kind bespreekt.

Voorlezen is steeds een aanrader en stimuleert de taalontwikkeling. Geen boek, vertel een verhaaltje, zo oefenen je luistervaardigheden.

 

TOEGANG GEBOUW EN NOODOPVANG

Beste ouders,

de noodopvang van 8u15 tot 15u50 zal kunnen doorgaan in de school ! Dit werd zo net door de ingenieurs bevestigd! Buitenschoolse opvang dient via de BKO te gebeuren, normaal zal de stad Oostende haar capaciteit aanpassen.

de directeur

BESTE OUDERS,

Betreft het corona virus: om 13u is er een vergadering met alle directieleden van de scholengroep over hoe de scholen de opvang zullen organiseren. Alle lessen zijn opgeschort tot aan de Paasvakantie.

Betreft de scheuren in het gebouw: we wachten vandaag een tweede studie van ingenieurs af. Na het ontvangen van het resultaat zullen wij hier onmiddellijk over communiceren.

de directeur

Koop een pakje pannenkoeken en steun de leerlingen die volgend schooljaar op boerderij- en ruimtevaartklassen gaan!

 

INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2019 – 2020

Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli 2019

elke werkdag van 9u tot 12u

Vanaf maandag 19 augustus 2019

elke werkdag van 9u tot 12u

(Bij afwezigheid kunt u een afspraken via info@degroeiboom.be of 059/ 70 89 30)

Yogales 3

Hallo leerlingen, papa’s en mama,

 

hieronder vinden jullie de link naar een nieuwe yogales.

Geniet ervan!

Je mag me altijd mailen op ‘janoesie@hotmail.com’ met een foto of commentaar…ik vind het altijd leuk jullie te zien en te horen.

Namasté!

Juf Caroline

 

https://youtu.be/xSe6T-hnWeM

Rosie en Moussa

Ook benieuwd naar dit verhaal? Ik kan je alvast vertellen dat het zowel grappig, spannend als ontroerend wordt …

Vanaf maandag lees ik elke dag een stukje voor.

Hopelijk tot dan!

Lieve groet, juf Caroline

 

 

Chatsessie – smartschool live

Joepie!!! Wat was het fijn om heel wat leerlingen van onze klas online te zien.

Ik merk dat jullie ook blij waren om elkaar te zien en jullie hadden veel te vertellen.

Voor wie er niet bij was … niet getreurd.  Volgende week plannen we een nieuwe sessie.

Vergeet zeker niet je mail in de gaten te houden!

Jos van Lijssel ar Twitter: “Prettig weekend allemaal!! http://t ...